Cefndir
Cynradd
Uwchradd
Newyddion
Plant
Gwefannau
Canolfannau Iaith Gwynedd
4 Canolfan Gynradd ac 1 Canolfan Uwchradd

cwrs hwyliog a bywiog

cymhareb athro:disgybl uchel
Ble mae'r Canolfannau Iaith?
Canolfan Iaith Maesincla, Caernarfon

Canolfan Iaith Dolgellau

Canolfan Iaith Llangybi

Canolfan Iaith Cefn Coch, Penrhyndeudraeth

Canolfan Iaith Uwchradd, Porthmadog
Y Gymraeg yng Ngwynedd
Iaith ysgolion Gwynedd.

Iaith addysgu a dysgu pob pwnc (ac eithrio Saesneg).

Iaith yr athrawon, y disgyblion a phob agwedd o fywyd yr ysgol.
Manteision Amlieithrwydd
Mae meddu ar fwy nac un iaith yn rhoi mynediad i ddiwylliannau eraill.

Mae mwy o swyddi nac erioed o'r blaen yn gofyn am y Gymraeg.

Mae'n haws dysgu trydedd neu bedwaredd iaith ar ôl meistroli dwy iaith.
Eich cwestiynau?
Ydy dysgu'r Gymraeg yn anodd? Nac ydy.

Ydy plant yn cymysgu rhwng y ddwy iaith? Nac ydyn.

Fydd dysgu dwy iaith yn effeithio'n negyddol ar y Saesneg? Na fydd.

Canolfan Iaith Uwchradd

#fi - Abi, Greta a Mikee

Polisi Diogelu Data

© 2021 Hawlfraint Canolfannau Iaith Gwynedd ~ Gwefan gan Delwedd

Bookmark and Share