Cefndir
Cynradd
Uwchradd
Newyddion
Plant
Gwefannau

Caernarfon

Gwybodaeth am Ganolfan Iaith Maesincla Caernarfon

 

Lleolir Canolfan Iaith Caernarfon ar safle ysgol gynradd Maesincla yn nhref Caernarfon. Mae`r ganolfan yn gwasanaethu ysgolion cynradd sy`n bwydo chwe ysgol uwchradd – Ysgol Brynrefail, Ysgol Dyffryn Nantlle, Ysgol Dyffryn Ogwen, Ysgol Friars, Ysgol Syr Hugh Owen ac Ysgol Tryfan.

Dysgir y disgyblion gan athrawon sy`n arbenigwyr yn y maes dysgu iaith. Cyflwynir y Gymraeg i`r disgyblion mewn amgylchedd hwyliog sy`n cefnogi`r dysgu. Ceir yma awyrgylch deuluol hapus a chroesawgar.

Cludir y disgyblion i`r Ganolfan Iaith yn rhad ac am ddim mewn tacsis â drefnir gan y Sir.

icon

 

Staff Canolfan Iaith Maesincla Caernarfon

nifer plant: 16
ystod oedran: 6 - 11

 

Arweinydd: Mrs Lowri Rhys Griffiths
Llun yma'n fuan...

iconManylion Cyswllt Canolfan Iaith Maesincla Caernarfon

 

 

 

Canolfan Iaith Maesincla
Lôn Maesincla
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1DF

Ffôn: 01286 678 667

caernarfon@canolfannau-iaith-gwynedd.cymru

 

Gallwch gysylltu â’r Arweinydd drwy ddefnyddio’r ddolen isod:
caernarfon@canolfannau-iaith-gwynedd.cymru

Map

icon Lleoliad Canolfan Iaith Maesincla Caernarfon

 

 

 

 

MAP AA ROUTER

Rhowch eich cod post yn y blwch islaw, cliciwch, ac fe’ch cyflwynir â llwybr i’r daith.

Cod Post:
 

iconTaith Weledol Canolfan Iaith Maesincla Caernarfon

 

 

 

 

 

iconCalendr Canolfan Iaith Maesincla Caernarfon

 

 

 

icon

Lluniau Canolfan Iaith Maesincla Caernarfon

 

 

 

Gwybodaeth i ddilyn yn fuan... Gwybodaeth i ddilyn yn fuan... Gwybodaeth i ddilyn yn fuan... Gwybodaeth i ddilyn yn fuan... Gwybodaeth i ddilyn yn fuan... Gwybodaeth i ddilyn yn fuan... Gwybodaeth i ddilyn yn fuan... Gwybodaeth i ddilyn yn fuan... Gwybodaeth i ddilyn yn fuan...

 

Polisi Diogelu Data

017665155573

© 2021 Hawlfraint Canolfannau Iaith Gwynedd ~ Gwefan gan Delwedd

Bookmark and Share