Cefndir
Cynradd
Uwchradd
Newyddion
Plant
Gwefannau

Dolgellau

iconGwybodaeth am Ganolfan Iaith Dolgellau

 

Lleolir Canolfan Iaith Dolgellau wrth ymyl safle'r ysgol gynradd. Mae’r ganolfan yn gwasanaethu ysgolion cynradd sy’n bwydo tair ysgol uwchradd – Y Berwyn, Y Gader ac Ysgol Uwchradd Tywyn.


Dysgir y disgyblion gan athrawon sy’n arbenigwyr ym maes dysgu iaith. Cyflwynir y Gymraeg i’r disgyblion mewn amgylchedd hwyliog sy’n cefnogi’r dysgu. Ceir yma awyrgylch deuluol hapus a chroesawgar.


Ceir cyfle i integreiddio gyda disgyblion Ysgol Gynradd Dolgellau yn ystod yr amseroedd chwarae ac amser cinio.


Cludir y disgyblion i’r Ganolfan Iaith yn rhad ac am ddim mewn tacsis â drefnir gan y Sir.

 

iconStaff Canolfan Iaith Dolgellau

nifer plant: 8
ystod oedran: 6 - 11

 

Arweinydd: Mrs Sioned Llwyd Williams
Llun yma'n fuan...
Cymhorthydd Dosbarth: Miss Sioned Meleri Jones
Miss Sioned Meleri Jones
Goruchwylwraig Cinio: Mrs Meinir Fothergill
Mrs Meinir Fothergill

iconManylion Cyswllt Canolfan Iaith Dolgellau

 

 

 

Canolfan Iaith Dolgellau
Cae Penarlâg
Dolgellau
Gwynedd
LL40 2YB

 

Ffôn: 01341 424 443

dolgellau@canolfannau-iaith-gwynedd.cymru


Gallwch gysylltu â’r Arweinydd drwy ddefnyddio’r ddolen isod:
dolgellau@canolfannau-iaith-gwynedd.cymru

 

Map

iconLleoliad Canolfan Iaith Dolgellau

 

 

 

 

MAP AA ROUTER

Rhowch eich cod post yn y blwch islaw, cliciwch, ac fe’ch cyflwynir â llwybr i’r daith.

Cod Post:
 

iconTaith Weledol Canolfan Iaith Dolgellau

 

 

 

vt-1

iconCalendr Canolfan Iaith Dolgellau

 

 

 

iconLluniau Canolfan Iaith Dolgellau

 

 

 

Gwybodaeth i ddilyn yn fuan... Gwybodaeth i ddilyn yn fuan... Gwybodaeth i ddilyn yn fuan... Gwybodaeth i

 

 

Polisi Diogelu Data

017665155573

© 2021 Hawlfraint Canolfannau Iaith Gwynedd ~ Gwefan gan Delwedd

Bookmark and Share