Cefndir
Cynradd
Uwchradd
Newyddion
Plant
Gwefannau

Llangybi

iconGwybodaeth am Ganolfan Iaith Llangybi

 

Lleolir Canolfan Iaith Llangybi ar safle ysgol gynradd Llangybi, ger Pwllheli. Mae`r ganolfan yn gwasanaethu ysgolion cynradd sy`n bwydo pedair ysgol uwchradd – Botwnnog, Glan-y-Môr, Eifionydd a Dyffryn Nantlle.

Dysgir y disgyblion gan athrawon sy`n arbenigwyr ym maes dysgu iaith. Cyflwynir y Gymraeg i`r disgyblion mewn amgylchedd hwyliog sy`n cefnogi`r dysgu. Ceir yma awyrgylch deuluol, hapus a chroesawgar.

Ceir cyfle i integreiddio gyda disgyblion ysgol Llangybi yn ystod yr amseroedd chwarae a chinio, yn ogystal a gyda rhai gweithgareddau.

Trefnir cludiant i`r Ganolfan Iaith yn rhad ac am ddim mewn tacsis â drefnir gan y Sir.

icon

 

Staff Canolfan Iaith Llangybi
nifer plant: 16
ystod oedran: 6 - 11

Arweinydd: Mrs Enid Parry
Athrawes: Mrs Sioned Parry Jones
Athrawes:Angharad French
Llun yma'n fuan...
Goruchwylwraig Cinio: Mrs Joyce Povey
Llun yma'n fuan...

 

 

 

 

iconManylion Cyswllt Canolfan Iaith Llangybi

 

 

 

Canolfan Iaith Llangybi
Llangybi
Pwllheli
Gwynedd
LL53 6DQ

Ffôn: 01766 810 601

llangybi@canolfannau-iaith-gwynedd.cymru

 

Gallwch gysylltu â’r Arweinydd drwy ddefnyddio’r ddolen isod:
llangybi@canolfannau-iaith-gwynedd.cymru

 

Map

iconLleoliad Canolfan Iaith Llangybi

 

 

 

 

MAP AA ROUTER

Rhowch eich cod post yn y blwch islaw, cliciwch, ac fe’ch cyflwynir â llwybr i’r daith.

Cod Post:
 

iconTaith Weledol Canolfan Iaith Llangybi

 

 

 

 

 

iconCalendr Canolfan Iaith Llangybi

 

 

 

iconLluniau Canolfan Iaith Llangybi

 

 

Gwybodaeth i ddilyn yn fuan... Gwybodaeth i ddilyn yn fuan... Gwybodaeth i ddilyn yn fuan... Gwybodaeth i ddilyn yn fuan... Gwybodaeth i ddilyn yn fuan... Gwybodaeth i ddilyn yn fuan... Gwybodaeth i ddilyn yn fuan... Gwybodaeth i ddilyn yn fuan... Gwybodaeth i ddilyn yn fuan...

 

 

Polisi Diogelu Data

© 2021 Hawlfraint Canolfannau Iaith Gwynedd ~ Gwefan gan Delwedd

Bookmark and Share