Cefndir
Cynradd
Uwchradd
Newyddion
Plant
Gwefannau

Penrhyndeudraeth

iconGwybodaeth am Ganolfan Iaith Cefn Coch

 

Lleolir Canolfan Iaith Cefn Coch ar safle Ysgol Cefn Coch, ym Mhenrhyndeudraeth. Mae’r ganolfan yn gwasanaethu ysgolion cynradd sy’n bwydo dwy ysgol uwchradd – Y Moelwyn ac Ardudwy.

 

Dysgir y disgyblion gan athrawon sy’n arbenigwyr ym maes dysgu iaith. Cyflwynir y Gymraeg i’r disgyblion mewn amgylchedd hwyliog sy’n cefnogi’r dysgu. Ceir yma awyrgylch deuluol, hapus a chroesawgar.

 

Ceir cyfle i integreiddio gyda disgyblion Ysgol Cefn Coch yn ystod yr amseroedd chwarae, amser cinio a gyda rhai gweithgareddau.

 

Cludir y disgyblion i’r Ganolfan Iaith yn rhad ac am ddim mewn tacsis â drefnir gan y Sir.

iconStaff Canolfan Iaith Cefn Coch
nifer plant: 16
ystod oedran: 6 - 11

 

 

Arweinydd: Mrs Eifiona Rider

Athrawes: Miss Sara Wyn Jones

Athrawes: Ms Ema Owen

 

iconManylion Cyswllt Cefn Coch

 

 

 

Canolfan Iaith Cefn Coch
Penrhyndeudraeth
Gwynedd
LL47 6AE


Ffôn: 01766 771085

penrhyndeudraeth@canolfannau-iaith-gwynedd.cymru


Gallwch gysylltu â’r Arweinydd drwy ddefnyddio’r ddolen isod:

penrhyndeudraeth@canolfannau-iaith-gwynedd.cymru

 

 

Map

iconLleoliad Canolfan Iaith Cefn Coch

 

 

 

 

MAP AA ROUTER

Rhowch eich cod post yn y blwch islaw, cliciwch, ac fe’ch cyflwynir â llwybr i’r daith.

Cod Post:
 

iconTaith Weledol Canolfan Iaith Cefn Coch

 

 

 

 

 

iconCalendr Canolfan Iaith Cefn Coch

 

 

 

iconLluniau Canolfan Iaith Cefn Coch

 

 

 

Gwybodaeth i ddilyn yn fuan... Gwybodaeth i ddilyn yn fuan... Gwybodaeth i ddilyn yn fuan... Gwybodaeth i ddilyn yn fuan... Gwybodaeth i ddilyn yn fuan... Gwybodaeth i ddilyn yn fuan... Gwybodaeth i ddilyn yn fuan... Gwybodaeth i ddilyn yn fuan... Gwybodaeth i ddilyn yn fuan...

 

 

Polisi Diogelu Data

017665155573

© 2021 Hawlfraint Canolfannau Iaith Gwynedd ~ Gwefan gan Delwedd

Bookmark and Share